Kontakto

Pheren i forma tele te šaj te kontaktirinen amen.

Platforma baši virtuelno nijamikano ažutnipa

  • Adresa :

    vu. Maksim Gorki 20/1-4 1000, Skopje

  • Telefonoja :

    ++389 (0)2 3298 295; 3298 296

  • E-mail :

    esem [@] esem.org.mk

  • Socialnikane safina :