Регистрација

Најава

Заборавена лозинка

Доколку сте ја заборавиле лозинката, Ве молиме внесете ја Вашата емаил адреса на која ќе Ви биде испратен линк за ресетирање на истата.


Побарај совет

Ju lutemi paraqituni që të kërkoni këshillë juridike.
Nëse nuk keni profil të përdoruesit klikoni Regjistrim.

Најава

Регистрација

За да побарате совет Ве молиме да се регистрирате. Регистрација е брза, едноставна и истата има цел за заштита од спам. Внесените податоците се строго доверливи и не се споделуваат со трети страни.

SEVIPA

„Rode godjakodipe“ si internet platforma baši dejbe bilovengere nijamikane godjakodipa e romnjengje save so cidingje tar jerijengoro zoralutnipa. I platforma si fundirime baši bajrovibe e khuvinengoro ko informacie baši e krisikane šajdipa baši arakhibe taro jerijengoro zoralutnipa, sar thaj nijamikane godjakodipa baši soluciriba e problemengoro save so si phanle e jerijeskere zoralutnipaja:

 

  • – pašavakteskere napia bašo arakhibe taro jerijengoro zoralutnipa
  • – krivikane bukja baši kerde krivikane kotora sar rezultato taro jerijengoro zoralutnipa
  • – ulavibe tari prandin
  • – parvarno upral o čhave
  • – ikeripe e čhavengoro thaj partnereskoro
  • – zurardipe o nijami taro sahibipe thaj ulavibe o isipe ko isipe lendo tari (avralprandineskiri khedin)
  • – ajnaribe tari ziand

Prekal „Rode godjakodipe“e romnja save so cidingje tar jerijengoro zoralutnipa isi len šajdipe te pučen thaj te andolen nijamikane godjakodipa sar te nakhaven o problemo e  zoralutnipaja thaj e avera nijamikane problemoja taro ververane bukja. Pakjaja so„Rode godjakodipe“ ka anel bašo nijamikano zoralipa e romnjengoro  thaj bajripe lengjere kapacitetengoro bašo korkorisoluciriba angleder e trubutne institucie, sar so si e Centre baši socialnikani buti, milicia, krisoja thaj aver. Majfar e pučiba thaj nijamikane godjakodipa tane cidime ano ulavdo kotor resarinaja te arakhel pes lokheder khuvipe ko informacie baši e romnja so isi len jekh a jekh nijamikane problemoja phanle e jerijeskere zoralutnipaja.

Akaja platforma šaj te labarel pes thaj tari rig e praktičarengjiri taro trubutne institucie, save so agjare isi len khuvin ano informacie baši i kriseskiri ramka save so si baši olengoro keripe, sar thaj o šajdipe te godidenpes bašo čhani taro keripa thaj arakhibe ažutnipe thaj suporto baši e romnjengje save so cidingje tar jerijengoro zoralutnipa.

I platforma „Rode godjakodipe“ si fundirimi tari Asociacia baši emancipacia, solidariteti thaj jekhajekhikanipa e romjengoro, suportoja taro proekti USAID baši dizutnengoro avibe.