Kontakt

Plotësojeni formatin më poshtë që të na kontaktoni

Platforma për ndihmë juridike virtuale

  • Adresa :

    Adresa: rr. Maksim Gorki 20/1-4 1000 Shkup

  • Telefona :

    Telefona: ++389 (0)2 3298 295; 3298 296

  • E-mail :

    Email: esem [@] esem.org.mk

  • Rrjete sociale :