„Побарај совет“ е интернет платформа преку која можете да побарате бесплатни правни совети и помош за пријавување и заштита од семејно насилство.

„Побарај совет“ има за цел да го подигне степенот на информираност и запознаеност на жените со појавата на смејно насилство, како и да ги информира за законските можности за заштита од семејно насилство, како и правни совети за разрешување на проблемите што се поврзани со семејното насилство.

Преку „Побарај совет“ жените кои претрпеле семејно насилство имаат можност да постават прашања и да добијат совет и стручни правни совети како да го надминат проблемот со насилството и останатите правни проблеми поврзани со семејното насилство.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Приватните прашања не се прикажуваат.

Листа на најбарани совети